Tel.: (49) 04371 / 866-0 Fax: (49) 04371 / 866-166
E-Mail: Hotel-Dania@t-online.de www.Hotel-Dania.de
   
   
  Vogelflug-linjen      
  När Fehmarnsundsbron togs i drift den 30 april 1963, och den nybyggda järnvägen och landsvägen i anslutning till den, fick ön Fehmarn en sedan länge efterlängtad förbindelse till det holsteinska fastlandet, oberoende av vind och vattenstånd. När det blev totalstopp för all trafik vintern 1962/63 visade det sig särskilt hur viktig denna förbindelse var och är. Brobygget över det ca. 1.350 m. breda Fehmarnsundet är alltså en avgörande händelse i Ostholsteins trafikhistoria.
   
   

Fram till dess låg ön vid sidan av de stora trafiklederna, men i och med öppnandet av Vogelflug-linjen fick den stor betydelse som brohuvud i trafiken till och från de nordiska länderna. Den 30 april inställdes färjetrafiken. De tyska färjorna ”Fehmarn” och ”Schleswig-Holstein”, tillika med det tidigare ångfartyget ”Fehmarnsund”, hade då säkert fraktat öbor och besökare såväl som produkter och handelsvaror av alla slag, tidigare också stora mängder boskap, över sundet i nästan 60 års tid.

 
 

För byggnadsarbetet transporterades mer än 300.000 ton byggnadsmaterial, redskap och maskiner till ön. Fehmarnsundsbron är huvudavsnittet på Vogelflug-linjen, som med sina
stora bangårdar och hamnanläggningar, brobygget såväl som nya sträckningar av järnvägar och landsvägar, räknas till Tysklands och Danmarks största byggprojekt under efterkrigstiden.

     
     

Till järnvägsprojektet hörde vid den här tiden för Tysklands del följande stora planer:
En 18 km. lång enkelspårig stambana mellan Grossenbrode-Puttgarden med ombyggnad av stationerna Grossenbrode och Burg, den 963 m. långa järnvägs- och landsvägsbron över Fehmarnsundet med sina ramper som sträcker sig 330 m. respektive 110 m. över stranden.

 
 

Stationen Puttgarden med över 22 km. järnvägsspår och 145 växlar; färjehamnen Puttgarden.
Dessutom blev Bundesväg 207, som fram till dess slutade vid färjehamnen i Grossenbrode, nybyggd från Heilighafen och ledd över Fehmarnsundsbron till Puttgarden. Vägförhållandena i Oldenburg-regionen förbättrades vid denna tid genom bygget av en förbifartsled. Den enkelspåriga stambanan förlängdes med ungefär 18 km. från Grossenbrode till Puttgarden. Över ön löper järnvägen och landsvägen bredvid varandra. Från färjestationen Puttgarden går också en ca. 19 km. lång färjelinje över Fehmarn Bält till Rödby, färjestationen på den danska ön Lolland. I samband med denna byggrusch uppfördes på den tyska sidan vid färjehamnen Puttgarden det internationellt kända Hotel Dania med 8 våningar. Det ligger perfekt till på Vogelflug-linjen och är det ideala stoppet för resande till och från Skandinavien.

   
      Det 1.350 m. breda Fehmarnsundet korsas av järnväg och landsväg genom den 963,40 m. långa Fehmarnsundsbron. De 23 m. höga ramperna sträcker sig 330 m. ut från fastlandssidan och 110 m. ut från ö-sidan över stranden i öppet vatten. Brobygget som tog ungefär tre år kostade ungefär 50 Mio. DM, inklusive rampbygget. Totalkostnaden för bygget av Vogelflug-linjen gick på 210 Mio. DM för Tysklands del. Den danska sidan bidrog med ca. 80 Mio. DM.